1 2

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2017 - 28 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17101с бб, бк, чб, 471 681 119 591 17 1879 61123 Явен търг

01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17102 бб, бк, здгл, 73 244 58 199 18 592 17593 Явен търг

01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17103 бб, брз, трп, 75 263 118 216 15 687 19010 Явен търг

01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17104с бб, бк, брз, 301 295 49 481 19 1145 40144 Явен търг

01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17105с бб, бк, брз, гбр, см, чб, 166 293 44 219 17 739 21188 Явен търг

01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17106с бб, чб, 9 148 24 311 7 499 6722 Явен търг

01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17109с бб, бл, гбр, здб, тп, цр, чб, 1572 717 155 1956 17 4417 149135 Явен търг

01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17211с бб, бк, гбр, здб, цр, чб, 83 482 98 2937 24 3624 73638 Явен търг

16.05.2017
02.06.2017 02.06.2017
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17212 бб, брз, 44 45 7 26 2 124 4658 Явен търг

16.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17315 бк, брз, гбр, здб, трп, 20 43 8 1641 0 1712 58758 Явен търг

21.06.2017
07.07.2017 07.07.2017
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17316 бк, здб, трп, цр, 16 26 2 1384 0 1428 60064 Явен търг

21.06.2017
07.07.2017 07.07.2017
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17317 ак, бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 657 0 657 27594 Явен търг

21.06.2017
07.07.2017 07.07.2017
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17421 бк, гбр, здб, цр, 4 12 2 377 0 395 16638 Явен търг

04.07.2017
20.07.2017 20.07.2017
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17426 бб, бм, брз, здгл, см, 37 208 75 145 12 477 12696 Явен търг

04.07.2017
20.07.2017 20.07.2017
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17429 бб, брз, здгл, см, чб, 14 115 35 155 0 319 7860 Явен търг

04.07.2017
20.07.2017 20.07.2017
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17422с-2 бб, чб, 46 334 65 431 8 884 18711 Явен търг

12.07.2017
28.08.2017 28.08.2017
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17423с-2 бб, чб, 1 20 11 628 0 660 12979 Явен търг

12.07.2017
28.08.2017 28.08.2017
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17424с-2 бб, чб, 22 63 9 876 14 984 14896 Явен търг

12.07.2017
28.08.2017 28.08.2017
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17425с бб, 10 52 11 596 2 671 9832 Явен търг

12.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17427с-2 бб, бк, брз, см, трп, 33 94 22 180 3 332 10094 Явен търг

12.07.2017
28.08.2017 28.08.2017
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17428с-2 бб, бм, см, 322 156 25 182 9 694 27732 Явен търг

12.07.2017
28.08.2017 28.08.2017
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17643 бк, гбр, здб, цр, 0 21 3 1053 0 1077 45234 Явен търг

05.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17644 бб, цр, чб, 44 38 6 55 3 146 5032 Явен търг

05.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17645 бк, гбр, здб, трп, цр, 6 1 0 603 0 610 25509 Явен търг

05.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17646 бк, брз, гбр, здб, 5 8 1 522 0 536 21376 Явен търг

05.09.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17850 бл, здб, цр, 1 8 1 385 0 395 16601 Явен търг

24.10.2017
08.11.2017 08.11.2017
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17851 ак, бб, бк, гбр, здб, трп, чб, чдб, 42 102 18 1214 0 1376 56106 Явен търг

24.10.2017
08.11.2017 08.11.2017
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17852 бк, гбр, здб, трп, цр, 28 74 9 2524 0 2635 109639 Явен търг

24.10.2017
08.11.2017 08.11.2017