1 2

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2020 - 20 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20101 бб, чб, 70 88 9 75 1 243 8948 Явен търг

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20102с бб, чб, чдб, 57 261 31 1236 48 1633 48602 Явен търг

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20103 чб, 139 101 14 64 0 318 13051 Явен търг

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20104с ак, бб, чб, 33 360 32 1429 91 1945 54343 Явен търг

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20105 бк, гбр, здб, цр, 4 32 12 802 0 850 36624 Явен търг

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20106 бк, гбр, здб, цр, 5 35 28 1130 0 1198 46814 Явен търг

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20113с бб, брз, здгл, см, трп, чб, 97 162 13 442 29 743 21656 Явен търг

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20215 бк, гбр, здб, трп, чрш, яв, 6 45 7 1491 0 1549 60655 Електронен търг

23.03.2020
05.05.2020 12.05.2020
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20216 гбр, здб, 0 0 0 286 0 286 11154 Електронен търг

23.03.2020
05.05.2020 12.05.2020
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20217п бк, гбр, трп, чрш, яв, 8 65 12 684 0 769 31744 Електронен търг

23.03.2020
05.05.2020 12.05.2020
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20218 бк, гбр, здб, 44 47 3 454 0 548 24106 Таен търг

23.03.2020
12.05.2020 12.05.2020
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20219с бб, 31 189 27 304 59 610 15017 Таен търг

23.03.2020
12.05.2020 12.05.2020
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20220с бб, чб, чдб, 95 159 31 759 3 1047 30839 Електронен търг

23.03.2020
10.04.2020 15.04.2020
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20221 бк, гбр, здб, 0 7 11 1191 0 1209 51991 Таен търг

23.03.2020
12.05.2020 12.05.2020
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20222 бк, 28 2 4 144 36 214 9742 Таен търг

23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20223с бб, здгл, срлп, чб, 238 532 69 897 9 1745 53577 Електронен търг

23.03.2020
10.04.2020 15.04.2020
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19553 гбр, здб, цр, 35 27 22 831 0 915 41357 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20228 здгл, срлп, чб, 65 189 19 445 0 718 13315 Таен търг

07.05.2020
26.05.2020 26.05.2020
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20229 бл, здб, цр, 0 1 0 261 0 262 11266 Таен търг

07.05.2020
26.05.2020 26.05.2020
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20230 гбр, здб, 20 26 15 526 0 587 24355 Таен търг

07.05.2020
26.05.2020 26.05.2020