1 2

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2019 - 25 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19101с бб, чб, 22 239 51 506 40 858 20285 Явен търг

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19102с бб, гбр, здб, чб, 85 278 41 672 2 1078 35782 Явен търг

03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19114с бб, чб, 86 279 41 400 2 808 23646 Явен търг

11.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19115 гбр, здб, 0 0 0 286 0 286 11726 Явен търг

11.01.2019
29.01.2019 29.01.2019
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19116 бк, гбр, здб, цр, 0 11 2 1002 0 1015 44683 Явен търг

11.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19117 бб, здб, цр, чб, 30 30 4 539 1 604 26151 Явен търг

11.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19118 гбр, здб, кл, 0 0 0 108 0 108 4290 Явен търг

11.01.2019
29.01.2019 29.01.2019
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19326с-2 бк, гбр, трп, чрш, яв, 8 65 12 684 0 769 32910 Явен търг

01.05.2019
07.11.2019 07.11.2019
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19327-2 бб, бк, брз, см, 41 115 19 74 5 254 9141 Явен търг

01.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19328 бк, гбр, здб, трп, чрш, яв, 6 45 7 1491 0 1549 66611 Явен търг

01.05.2019
16.05.2019 16.05.2019
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19329 чб, 92 141 19 264 0 516 16187 Явен търг

01.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19330 ак, чб, 1 57 16 357 0 431 12551 Явен търг

01.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19331 бб, бк, чб, 111 122 64 426 2 725 26611 Явен търг

01.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19332 бл, здб, цр, 9 11 2 286 0 308 13342 Явен търг

01.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 1902Д бб, бк, брз, здгл, см, трп, чб, 484 420 58 678 104 1744 66718 Явен търг

11.06.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17421 бк, гбр, здб, цр, 4 12 2 377 0 395 16638 Явен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19549 бк, гбр, здб, чрш, яв, 2 17 3 666 0 688 28950 Явен търг

17.09.2019
03.10.2019 03.10.2019
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19550 бк, гбр, здб, трп, яв, 4 28 4 825 0 861 33711 Явен търг

17.09.2019
03.10.2019 03.10.2019
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19551 гбр, здб, 8 43 26 982 0 1059 45617 Явен търг

17.09.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19553 гбр, здб, цр, 35 27 22 831 0 915 41357 Явен търг

17.09.2019
03.10.2019 03.10.2019
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19556с бб, 17 21 2 48 11 99 2621 Явен търг

17.09.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19659 бб, бк, 149 171 11 98 15 444 18962 Явен търг

22.10.2019
07.11.2019 07.11.2019
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19660 бб, чб, 13 207 41 330 6 597 17014 Явен търг

22.10.2019
07.11.2019 07.11.2019
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19661 бб, чб, 307 419 60 767 2 1555 51689 Явен търг

22.10.2019
07.11.2019 07.11.2019
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19662 бк, 113 53 20 530 0 716 31650 Явен търг

22.10.2019
07.11.2019 07.11.2019