1 2

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2020 - 8 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20101 бб, чб, 70 88 9 75 1 243 8948 Явен търг

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20102с бб, чб, чдб, 57 255 29 1188 48 1577 46688 Явен търг

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20103 чб, 139 101 14 64 0 318 13051 Явен търг

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20104с ак, бб, чб, 33 360 32 1429 91 1945 54343 Явен търг

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20105 бк, гбр, здб, цр, 4 32 12 802 0 850 36624 Явен търг

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20106 бк, гбр, здб, цр, 5 35 28 1130 0 1198 46814 Явен търг

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20113с бб, брз, здгл, см, трп, чб, 97 162 13 442 29 743 21656 Явен търг

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19553 гбр, здб, цр, 35 27 22 831 0 915 41357 Явен търг   ПРОВЕДЕНА