1 2

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2017 - 15 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17107 бл, гбр, здб, цр, 56 83 15 907 31 1092 31361 Открит конкурс

01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17108 бк, гбр, здб, цр, 42 67 11 601 0 721 20674 Открит конкурс

01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17110 бк, гбр, здб, тп, цр, 818 307 91 905 15 2136 53882 Открит конкурс

01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17213-3 бл, здб, цр, 1 8 1 385 0 395 11447 Открит конкурс

16.05.2017
28.08.2017 28.08.2017
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17214 бк, 0 0 0 46 0 46 1334 Открит конкурс

16.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17318 бк, брз, гбр, дб, здб, 4 19 5 1080 0 1108 32085 Открит конкурс

21.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17319 бк, брз, гбр, здб, трп, цр, 0 0 0 619 0 619 17951 Открит конкурс

21.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17320 бк, гбр, здб, трп, цр, 0 1 0 326 0 327 9482 Открит конкурс

21.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17430 бк, гбр, цр, 0 0 0 92 0 92 2668 Открит конкурс

12.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17431-2 бк, гбр, 0 0 0 73 0 73 2117 Открит конкурс

12.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17538с бб, 2 10 1 135 6 154 3846 Договаряне

05.10.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17539с бб, 2 4 1 100 11 118 2946 Договаряне

05.10.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17540с бб, 3 4 0 125 2 134 3344 Договаряне

05.10.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17541с бб, 3 4 0 108 8 123 3069 Договаряне

05.10.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17537с бб, 2 9 1 152 9 173 4321 Договаряне

05.10.2017
ПРОВЕДЕНА