1 2

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2018 - 21 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18202 бк, гбр, здб, 0 0 0 259 0 259 7511 Открит конкурс

06.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18203 бк, бл, дб, здб, цр, 11 8 1 195 0 215 6150 Открит конкурс

06.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18204 бк, гбр, дб, здб, трп, 2 6 1 577 0 586 16974 Открит конкурс

16.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18205 бк, гбр, дб, здб, трп, цр, 3 13 3 502 0 521 15075 Открит конкурс

06.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18206 врб, тп, 314 66 28 50 4 462 10030 Открит конкурс

16.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 171266.с бб, 3 49 9 113 20 194 4844 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18210с бб, 7 125 21 263 20 436 10886 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18211с бб, 2 31 6 68 2 109 2721 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18212с бб, 6 33 7 93 5 144 3588 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18213с бб, 12 216 37 468 24 757 18901 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18214с бб, 3 38 7 81 7 136 3394 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18217с бб, 4 39 6 70 17 136 3392 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18218с бб, 9 137 23 299 20 488 12182 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18219с бб, 1 12 2 22 5 42 1048 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18220с бб, 1 10 2 20 5 38 948 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18221с бб, чб, 2 25 4 52 1 84 2096 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18222с см, 2 38 6 80 6 132 3296 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18224с бб, 0 10 2 80 5 97 2425 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18225с бб, 2 28 4 60 4 98 2446 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18226с бб, 2 24 4 52 2 84 2096 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18215с бб, 3 28 6 55 9 101 2519 Договаряне   ПРОВЕДЕНА