1 2

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2017 - 28 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17107 бл, гбр, здб, цр, 56 83 15 907 31 1092 31361 Открит конкурс

01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17108 бк, гбр, здб, цр, 42 67 11 601 0 721 20674 Открит конкурс

01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17110 бк, гбр, здб, тп, цр, 818 307 91 905 15 2136 53882 Открит конкурс

01.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 171263с бб, бл, здб, цр, 0 0 0 397 20 417 10425 Договаряне

16.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17214 бк, 0 0 0 46 0 46 1334 Открит конкурс

16.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17318 бк, брз, гбр, дб, здб, 4 19 5 1080 0 1108 32085 Открит конкурс

21.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17319 бк, брз, гбр, здб, трп, цр, 0 0 0 619 0 619 17951 Открит конкурс

21.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17320 бк, гбр, здб, трп, цр, 0 1 0 326 0 327 9482 Открит конкурс

21.06.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17430 бк, гбр, цр, 0 0 0 92 0 92 2668 Открит конкурс

12.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17431-2 бк, гбр, 0 0 0 73 0 73 2117 Открит конкурс

12.07.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17538с бб, 2 10 1 135 6 154 3846 Договаряне

05.10.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17539с бб, 2 4 1 100 11 118 2946 Договаряне

05.10.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17540с бб, 3 4 0 125 2 134 3344 Договаряне

05.10.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17541с бб, 3 4 0 108 8 123 3069 Договаряне

05.10.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17537с бб, 2 9 1 152 9 173 4321 Договаряне

05.10.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17848 бл, дб, здб, цр, 14 7 1 789 0 811 23414 Открит конкурс

24.10.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17849 здб, цр, 0 0 0 44 0 44 1276 Открит конкурс

24.10.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17747с бб, 0 6 1 153 0 160 4000 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17954с бб, 4 76 14 167 8 269 6717 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17953с бб, чб, 3 36 6 78 2 125 3119 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17958с бб, 12 16 3 143 20 194 4826 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 171059с бб, 2 3 1 70 7 83 2071 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17957с бб, 0 7 1 146 8 162 4050 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 17955c бб, 19 346 58 766 22 1211 30237 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 171160с бб, 6 41 11 116 9 183 4563 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 171161с бб, 3 61 11 135 5 215 5369 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 171262с бб, 2 34 5 69 10 120 2996 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 171265с бб, 4 74 12 158 10 258 6442 Явен търг   ПРОВЕДЕНА