1 2

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2018 - 79 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18202 бк, гбр, здб, 0 0 0 259 0 259 7511 Открит конкурс

06.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18203 бк, бл, дб, здб, цр, 11 8 1 195 0 215 6150 Открит конкурс

06.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18204 бк, гбр, дб, здб, трп, 2 6 1 577 0 586 16974 Открит конкурс

16.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18205 бк, гбр, дб, здб, трп, цр, 3 13 3 502 0 521 15075 Открит конкурс

06.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18206 врб, тп, 314 66 28 50 4 462 10030 Открит конкурс

16.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18349с бб, 586 151 17 183 17 954 22678 Открит конкурс

04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18350 бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 445 0 445 12905 Открит конкурс

04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18351 бк, 0 1 0 610 0 611 17718 Открит конкурс

04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18357 бк, гбр, 11 44 12 1269 0 1336 38611 Открит конкурс

04.06.2018
20.06.2018 20.06.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18459п бл, дб, здб, цр, 0 158 33 379 0 570 16372 Договаряне

20.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18561 бк, 3 5 0 690 0 698 20216 Открит конкурс

02.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18562 бк, бл, дб, здб, цр, 0 17 2 1068 0 1087 31506 Открит конкурс

02.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18563 бб, бк, трп, 27 18 3 547 4 599 17035 Открит конкурс

02.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18564 бк, гбр, дб, здб, цр, 2 5 2 1117 0 1126 32635 Открит конкурс

02.07.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18668 бк, гбр, дб, здб, цр, 11 25 4 704 0 744 21474 Открит конкурс

14.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18776 бк, гбр, здб, 0 0 0 103 0 103 2987 Открит конкурс

14.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18889 бк, гбр, здб, кл, лп, яв, 0 0 0 177 0 177 5133 Договаряне

10.09.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18244с-2 бб, 3 35 6 74 8 126 3144 Договаряне

11.10.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 171266.с бб, 4 63 11 146 20 244 6092 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18210с бб, 7 125 21 263 20 436 10886 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18211с бб, 2 31 6 68 2 109 2721 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18212с бб, 6 33 7 93 5 144 3588 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18213с бб, 15 272 46 595 24 952 23770 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18214с бб, 3 38 7 81 7 136 3394 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18215с бб, 3 28 6 55 9 101 2519 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18216с бб, 1 27 5 70 9 112 2798 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18217с бб, 4 39 6 70 17 136 3392 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18218с бб, 9 137 23 299 20 488 12182 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18219с бб, 1 12 2 22 5 42 1048 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18220с бб, 2 30 5 65 5 107 2671 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18221с бб, чб, 2 25 4 52 1 84 2096 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18222с см, 3 57 9 124 6 199 4969 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18223с бб, 3 24 7 60 3 97 2419 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18224с бб, 1 21 4 105 5 136 3398 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18225с бб, 2 28 4 60 4 98 2446 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18226с бб, 2 24 4 52 2 84 2096 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18227с бб, 1 18 3 35 6 63 1573 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18228с бб, 4 63 11 133 11 222 5542 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18229с бб, 3 39 6 86 0 134 3344 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18230с бб, 0 2 0 3 1 6 150 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18231с бб, 5 95 16 200 17 333 8315 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18232с бб, 5 109 20 246 6 386 9640 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18233с бб, 2 19 3 40 2 66 1646 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18234с бб, 1 21 4 40 7 73 1823 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18235с бб, 6 108 18 216 30 378 9438 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18236с бб, 1 14 2 30 1 48 1198 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18237с бб, 1 14 2 33 1 51 1273 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18238с бб, 6 60 10 130 5 211 5263 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18239с бб, 7 119 20 260 10 416 10386 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18240с бб, 2 36 6 72 10 126 3146 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18241с бб, 2 34 6 70 8 120 2996 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18242с бб, 2 35 6 70 10 123 3071 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18243с бб, 2 22 4 48 1 77 1921 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18244с бб, 3 35 6 74 8 126 3144 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18245с бб, 4 50 9 109 5 177 4417 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18246с бб, 6 90 16 190 8 310 7738 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18247с бб, 6 90 16 192 12 316 7888 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18248с бб, 3 61 10 128 12 214 5344 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18458с бб, 2 23 4 50 3 82 2046 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18460.п бк, бл, гбр, дб, здб, кдб, трп, цр, 0 223 35 520 0 778 22339 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18667с бб, 1 5 1 9 1 17 423 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18770с бб, 1 6 1 100 4 112 2798 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18771с бб, 1 5 1 9 1 17 423 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18773с бб, 8 104 17 227 16 372 9284 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18877с бб, 6 92 15 205 4 322 8038 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18878с бб, 1 18 3 37 2 61 1523 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18890с бб, 1 14 2 26 5 48 1198 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18891п бк, 0 0 0 180 0 180 5220 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18892с бб, 0 0 0 42 0 42 1050 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18893с бб, 2 40 7 80 10 139 3471 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18894с бб, 2 20 3 123 0 148 3696 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18895с бб, 2 19 3 40 3 67 1671 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18897с бб, 2 29 5 60 6 102 2546 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18898с бб, 3 55 9 123 15 205 5119 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18899с бб, 8 126 20 245 38 437 10909 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18900с бб, 4 23 5 56 13 101 2517 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18901с бб, 5 27 5 61 44 142 3540 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18902с бб, 0 48 9 110 13 180 4500 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18903с бб, 0 0 0 42 19 61 1525 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА