1 2

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2020 - 7 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20107 бл, гбр, дб, здб, цр, 4 34 22 775 0 835 24940 Открит конкурс

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20108 бк, дб, здб, 23 23 8 217 0 271 7961 Открит конкурс

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20109 бл, цр, 0 13 8 329 0 350 10466 Открит конкурс

22.11.2019
10.12.2019 10.12.2019
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20110 бб, бк, чб, 1344 402 89 679 77 2591 66144 Открит конкурс

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20111 бк, гбр, дб, здб, цр, 18 37 21 1820 0 1896 56695 Открит конкурс

22.11.2019
07.01.2020 07.01.2020
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20112 бк, гбр, дб, здб, 0 7 11 1191 0 1209 36245 Открит конкурс

22.11.2019
07.01.2020 07.01.2020
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 20114 бк, гбр, здб, 0 0 0 52 0 52 1560 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА