1 2

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 17 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19103 гбр, дб, здб, цр, 6 16 4 931 0 957 28626 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19104 бк, гбр, дб, здб, 6 15 3 1143 0 1167 34929 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19105 ак, 0 0 0 865 0 865 25950 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19106 бк, гбр, здб, цр, 0 11 2 999 0 1012 30336 Открит конкурс

03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19107 бк, гбр, 6 47 7 928 0 988 29491 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19108 бл, гбр, здб, цр, 0 2 2 136 0 140 4194 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19109 бб, дб, здб, цр, чб, 30 30 4 539 1 604 17759 Открит конкурс

03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19110 гбр, здб, кл, 0 0 0 108 0 108 3240 Открит конкурс

03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19111 бк, гбр, дб, здб, шс, 5 3 1 418 0 427 12763 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19112 бк, гбр, дб, здб, цр, 7 9 2 390 0 408 12164 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19113 бб, бк, брз, 759 626 82 189 22 1678 42265 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18904с бб, 58 6 2 35 13 114 2734 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18905с бб, 32 12 2 16 3 65 1561 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18906с бб, 6 102 17 180 54 359 8963 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19220с бб, 0 0 0 38 20 58 1450 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19221с бб, 0 13 0 45 20 78 1950 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19225с бб, 0 18 3 30 9 60 1500 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА