1 2

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 39 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19103 гбр, дб, здб, цр, 6 16 4 931 0 957 28626 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19104 бк, гбр, дб, здб, 6 15 3 1143 0 1167 34929 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19105 ак, 0 0 0 865 0 865 25950 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19106 бк, гбр, здб, цр, 0 11 2 999 0 1012 30336 Открит конкурс

03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19107 бк, гбр, 6 47 7 928 0 988 29491 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19108 бл, гбр, здб, цр, 0 2 2 136 0 140 4194 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19109 бб, дб, здб, цр, чб, 30 30 4 539 1 604 17759 Открит конкурс

03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19110 гбр, здб, кл, 0 0 0 108 0 108 3240 Открит конкурс

03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19111 бк, гбр, дб, здб, шс, 5 3 1 418 0 427 12763 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19112 бк, гбр, дб, здб, лп, цр, яв, 7 9 2 412 0 430 12824 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19113 бб, бк, брз, 759 626 82 189 22 1678 42265 Открит конкурс

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19333-2 гбр, здб, кл, 0 0 0 108 0 108 3240 Открит конкурс

20.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19334-2 гбр, здб, 0 0 0 286 0 286 8580 Открит конкурс

20.05.2019
19.08.2019 19.08.2019
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19335 бл, дб, здб, цр, 20 18 4 294 0 336 9880 Открит конкурс

20.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19336 здб, цр, 5 5 0 46 0 56 1630 Открит конкурс

20.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19337-2 бк, бл, гбр, дб, здб, трп, цр, 33 105 18 621 0 777 22818 Открит конкурс

20.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19338 бл, цр, 6 15 1 240 0 262 7781 Открит конкурс

20.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19445с бб, 0 77 13 151 13 254 6350 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19546 гбр, дб, здб, 2 14 7 182 0 205 6099 Открит конкурс

17.09.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19547п бк, бл, гбр, здб, трп, цр, 0 0 0 237 0 237 7110 Открит конкурс

17.09.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19548 бб, 204 39 11 21 5 280 7026 Открит конкурс

17.09.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18904с бб, 58 6 2 35 13 114 2734 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18905с бб, 32 12 2 16 3 65 1561 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18906с бб, 6 102 17 180 54 359 8963 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19219с бб, 0 31 5 56 10 102 2550 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19220с бб, 0 0 0 38 20 58 1450 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19221с бб, 0 0 0 45 20 65 1625 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19222с бб, 0 5 1 8 2 16 400 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19223с бб, 0 6 1 32 4 43 1075 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19225с бб, 0 18 3 30 9 60 1500 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19439с бб, 0 20 3 37 6 66 1693 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19441с бб, 0 11 2 20 5 38 975 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19443с бб, 0 35 7 60 16 118 2950 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19444с бб, 0 52 9 91 22 174 4350 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19555с бб, 0 34 5 60 17 116 2900 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19557с бб, 0 5 1 45 3 54 1350 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19764с бб, 0 10 2 20 3 35 875 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19765 ак, бврб, брз, и214, лп, тп, чел, чн, чрн, чрш, яс, 0 0 0 128 77 205 4100 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19763с бб, 0 9 1 16 2 28 700 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА