1 2

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2018 - 16 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18202 бк, гбр, здб, 0 0 0 259 0 259 7511 Открит конкурс

06.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18203 бк, бл, дб, здб, цр, 11 8 1 195 0 215 6150 Открит конкурс

06.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18204 бк, гбр, дб, здб, трп, 2 6 1 577 0 586 16974 Открит конкурс

16.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18205 бк, гбр, дб, здб, трп, цр, 3 13 3 502 0 521 15075 Открит конкурс

06.12.2017
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18206 врб, тп, 314 66 28 50 4 462 10030 Открит конкурс

16.01.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 171266.с бб, 3 49 9 113 20 194 4844 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18210с бб, 7 125 21 263 20 436 10886 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18211с бб, 2 31 6 68 2 109 2721 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18212с бб, 5 20 5 64 5 99 2465 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18213с бб, 12 216 37 468 24 757 18901 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18214с бб, 3 38 7 81 7 136 3394 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18217с бб, 4 39 6 70 17 136 3392 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18218с бб, 5 64 11 134 12 226 5640 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18220с бб, 1 10 2 20 5 38 948 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18219с бб, 1 12 2 22 5 42 1048 Договаряне   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 18222с см, 2 38 6 80 6 132 3296 Договаряне   ПРОВЕДЕНА