1 2

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2019 - 10 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19104 бк, гбр, здб, дб, 6 15 3 1143 0 1167 86403 Явен търг

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19105 ак, 0 0 0 865 0 865 64010 Явен търг

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19106 бк, гбр, здб, цр, 0 11 2 999 0 1012 74887 Явен търг

03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19107 бк, гбр, 6 47 7 928 0 988 73157 Явен търг

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19109 бб, чб, здб, цр, дб, 30 30 4 539 1 604 43910 Явен търг

03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19110 гбр, здб, кл, 0 0 0 108 0 108 7530 Явен търг

03.12.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19111 бк, гбр, здб, дб, шс, 5 3 1 418 0 427 31634 Явен търг

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19112 бк, гбр, здб, цр, дб, 7 9 2 390 0 408 30237 Явен търг

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19113 бб, бк, брз, 759 626 82 189 22 1678 116810 Явен търг

03.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 19337 бк, трп, гбр, здб, бл, цр, дб, 33 105 18 621 0 777 56904 Явен търг

20.05.2019
16.05.2019 16.05.2019