1 2

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2019 - 4 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС София dlsofia@nug.bg 1904 Попълване на култури - 11, 2 дка;Първо отглеждане на култури - 34, 42 дка;Косене - 34, 42 дка;Второ отглеждане - 4, 42 дка 3705 Открит конкурс

12.02.2019
28.02.2019 28.02.2019
ДГС София dlsofia@nug.bg 1905 Попълване на култури - 16, 79 дка;Първо отглеждане на култури - 107, 0 дка;Косене - 107, 0 дка;Второ отглеждане на култури - 105, 0 дка 6314 Открит конкурс

12.02.2019
28.02.2019 28.02.2019
ДГС София dlsofia@nug.bg 1906 Попълване на култури - 10, 45 дка;Първо отглеждане на култури - 36, 0 дка;Косене - 36, 0 дка 2283 Открит конкурс

12.02.2019
20.03.2019 20.03.2019
ДГС София dlsofia@nug.bg 1907 Попълване на култури - 22, 33 дка;Първо отглеждане на култури - 84, 4 дка;Косене - 84, 4 дка;Второ отглеждане - 42, 9 дка 8854 Открит конкурс

12.02.2019
20.03.2019 20.03.2019