1 2

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2018 - 8 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС София dlsofia@nug.bg 1803 попълване на горски култури-124, 1 дкапърво отглеждане на горски култури-248, 5 дкакосене-248, 5 дкавторо отглеждане на горски култури-71, 0 дка 28911 Открит конкурс

27.02.2018
15.03.2018 15.03.2018
ДГС София dlsofia@nug.bg 1804 попълване на горски култури-7, 47 дкапърво отглеждане на горски култури-84, 22 дкакосене-84, 55 дкавторо отглеждане на горски култури-2 дка 7140 Открит конкурс

27.02.2018
15.03.2018 15.03.2018
ДГС София dlsofia@nug.bg 1805 попълване на горски култури-23, 06 дкапърво отглеждане на горски култури-47 дкакосене-47 дкавторо отглеждане на горски култури-47 дка 4167 Открит конкурс

27.02.2018
15.03.2018 15.03.2018
ДГС София dlsofia@nug.bg 1806 попълване на горски култури-29, 71първо отглеждане на горски култури-63, 5 дкакосене-63, 5 дкавторо отглеждане на горски култури-9, 5 дка 6191 Открит конкурс

27.02.2018
15.03.2018 15.03.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 1807 Отглеждане на млади насаждения без материален добив-175 дка. 6000 Открит конкурс

05.09.2018
20.09.2018 20.09.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 1808 Почистване - 49, 5 дкаПочвоподготовка - 49, 5 дкаЗалесяване - 49, 5 дкаПърво отглеждане - 49, 5 дкаКосене - 49, 5 дкаВторо отглеждане - 49, 5 дка 22788 Открит конкурс

20.09.2018
05.10.2018 05.10.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 1809 Почистване - 103, 0 дкаПочвоподготовка - 103, 0 дкаЗалесяване - 103, 0 дкаПоливане - 103, 0 дкаПърво отглеждане - 103, 0 дкаКосене - 103, 0 дкаВторо отглеждане - 103, 0 дка 31136 Открит конкурс

20.09.2018
05.10.2018 05.10.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 1810 Почистване - 55, 0 дкаПочвоподготовка - 55, 0 дкаЗалесяване - 55, 0 дкаПоливане - 55, 0 дкаПърво отглеждане - 55, 0 дкаКосене - 55, 0 дкаВторо отглеждане - 55, 0 дка 17553 Открит конкурс

20.09.2018
05.10.2018 05.10.2018