1 2

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2017 - 4 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС София dlsofia@nug.bg 1702 Попълване на горски култури-100, 44 дка;Първо отглеждане на горски култури - 269, 10 дка;Косене - 269, 10 дка;Второ отглеждане на горски култури - 259, 72 дка. 37004 Открит конкурс

14.02.2017
06.03.2017 06.03.2017
ДГС София dlsofia@nug.bg 1703 Попълване на горски култури - 12, 74 дка;Първо отглеждане на горски култури - 33, 5 дка;Косене - 33, 5 дка;Второ отглеждане на горски култури - 33, 5 дка 4158 Открит конкурс

14.02.2017
06.03.2017 06.03.2017
ДГС София dlsofia@nug.bg 1704 Попълване на горски култури - 77, 69 дка;Първо отглеждане на горски култури - 157, 5 дка;Косене - 157, 5 дка;Второ отглеждане на горски култури - 136, 5 дка. 25538 Открит конкурс

14.02.2017
06.03.2017 06.03.2017
ДГС София dlsofia@nug.bg 1705 Попълване на горски култури - 13, 22 дка;Първо отглеждане на горски култури - 54, 50 дка;Косене - 54, 50 дка;Второ отглеждане на горски култури - 9 дка. 4755 Открит конкурс

14.02.2017
06.03.2017 06.03.2017