1 2

НачалоКОНТАКТИДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СОФИЯ”
Адрес: София 1090
Ул.: „Аксаков” № 14
Тел.: 9818563; 02/9815130
Електронна поща: dl_sofia@abv.bg
 
Работно време: от понеделник до петък - от 8 до 17 часа