1 2

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС София - Дата на обявата: 09.07.2019
Преписка ID: 09
Предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца.
Валидна до (вкл.): 09.07.2019
ДГС София - Дата на обявата: 09.07.2019
Преписка ID: 02724-2019-0060
Предмет: Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за срок от 48 месеца.
Валидна до (вкл.): 09.07.2019