1 2

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2020 - 32 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС София 029818563 [email protected] 20101 бб, чб, 70 88 9 75 1 243 8948 Явен търг

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20102с бб, чб, чдб, 57 261 31 1236 48 1633 48602 Явен търг

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20103 чб, 139 101 14 64 0 318 13051 Явен търг

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20104с ак, бб, чб, 33 360 32 1429 91 1945 54343 Явен търг

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20105 бк, гбр, здб, цр, 4 32 12 802 0 850 36624 Явен търг

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20106 бк, гбр, здб, цр, 5 35 28 1130 0 1198 46814 Явен търг

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20113с бб, брз, здгл, см, трп, чб, 97 162 13 493 29 794 22523 Явен търг

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20215-2 бк, гбр, здб, трп, чрш, яв, 6 45 7 1491 0 1549 57681 Явен търг

23.03.2020
22.06.2020 22.06.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 20216-2 гбр, здб, 0 0 0 286 0 286 10582 Явен търг

23.03.2020
22.06.2020 22.06.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 20217п-2 бк, гбр, трп, чрш, яв, 8 65 12 684 0 769 30378 Явен търг

23.03.2020
22.06.2020 22.06.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 20218-2 бк, гбр, здб, яв, 44 47 3 460 0 554 23444 Явен търг

23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20219с-2 бб, чб, 31 189 27 321 59 627 15374 Явен търг

23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20220с-2 бб, чб, чдб, 95 159 31 759 3 1047 25775 Явен търг

23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20221-2 бк, гбр, здб, 0 7 11 1191 0 1209 47227 Явен търг

23.03.2020
22.06.2020 22.06.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 20222 бк, 28 2 4 144 36 214 9742 Таен търг

23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20223с бб, здгл, срлп, чб, 238 532 69 897 9 1745 53577 Електронен търг

23.03.2020
10.04.2020 15.04.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 20228 брз, здгл, срлп, чб, 65 194 19 513 0 791 14286 Таен търг

07.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20229 бл, здб, цр, 0 1 0 261 0 262 11266 Таен търг

07.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20230 гбр, здб, 20 26 15 527 0 588 24396 Таен търг

07.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20106-3 бк, гбр, здб, цр, 5 35 28 1130 0 1198 45684 Явен търг

04.06.2020
25.08.2020 25.08.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 20431 бб, бк, брз, здб, чб, 175 103 9 228 15 530 20843 Явен търг

04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20536 чб, 192 142 24 240 0 598 20158 Явен търг

07.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20537-2 ак, бб, бк, гбр, здб, чб, 0 60 36 1297 5 1398 53467 Явен търг

07.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20538 бк, гбр, здб, 8 4 13 598 0 623 25671 Явен търг

07.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20539 бк, гбр, здб, кл, трп, 0 1 2 142 0 145 5735 Явен търг

07.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20641 бк, гбр, здб, цр, 0 0 2 166 0 168 6726 Явен търг

25.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20642 бк, гбр, здб, цр, 0 0 18 816 0 834 35046 Явен търг

25.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20643с ак, акдр, бб, здб, цр, чб, 55 295 51 838 33 1272 35852 Явен търг

25.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20644 гбр, здб, цр, 0 0 2 131 0 133 5322 Явен търг

25.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20645 гбр, здб, цр, 0 0 0 68 0 68 2856 Явен търг

25.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20646 бб, см, 613 148 32 254 1 1048 51001 Явен търг

27.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 19553 гбр, здб, цр, 35 27 22 831 0 915 41357 Явен търг   ПРОВЕДЕНА