1 2

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2021 - 14 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС София 029818563 [email protected] 21101п бк, гбр, трп, чрш, яв, 8 65 12 684 0 769 29010 Таен търг

30.11.2020
16.12.2020 16.12.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 21102 бк, гбр, здб, цр, 5 35 28 1130 0 1198 43424 Таен търг

30.11.2020
16.12.2020 16.12.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 21103 бк, гбр, здб, 13 42 50 2147 0 2252 92730 Таен търг

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21104 бк, гбр, здб, трп, чрш, яв, 6 45 7 1491 0 1549 54699 Таен търг

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21105 гбр, здб, 0 0 0 286 0 286 10010 Таен търг

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21106 бк, гбр, здб, 0 7 11 1191 0 1209 44845 Таен търг

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21107с бб, чб, 6 112 34 1005 68 1225 26108 Таен търг

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21108с бб, чб, 173 343 50 452 9 1027 29150 Таен търг

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21109 бб, 271 204 28 30 350 883 31985 Таен търг

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21110 гбр, здб, кл, 1 1 3 182 0 187 7799 Таен търг

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21111 бб, брз, здб, чб, 139 115 8 90 6 358 13807 Таен търг

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21112 бб, 5 8 1 50 15 79 2160 Таен търг

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21113 бк, 48 5 11 430 0 494 21418 Таен търг

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21114 бк, 3 3 10 412 0 428 18032 Таен търг

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА