1 2

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2021 - 14 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС София 029818563 [email protected] 21115 бл, цр, 0 0 0 117 0 117 3510 Открит конкурс

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21116 бл, дб, цр, 8 14 1 192 0 215 6381 Открит конкурс

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21117 дб, здб, цр, 2 6 2 138 0 148 4416 Открит конкурс

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21118 гбр, здб, кл, 0 0 0 50 0 50 1500 Открит конкурс

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21219п бб, здгл, чб, 372 493 45 266 9 1185 29900 Договори по чл. 27

16.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21220п бб, 15 21 2 12 1 51 1288 Договори по чл. 27

02.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21221п бб, 34 45 4 30 4 117 2959 Договори по чл. 27

02.03.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21425 гбр, здб, цр, 0 0 0 678 0 678 20340 Открит конкурс

14.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21427с бб, 0 15 2 11 3 31 789 Договори по чл. 27

ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 51-б ак, бб, гбр, и214, тп, чб, 0 0 0 24 5 29 42 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21632 бк, гбр, здб, трп, 0 0 0 249 0 249 7470 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21634 бк, дб, здб, цр, 7 3 0 592 0 602 18019 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21633 дб, здб, трп, цр, 9 23 2 792 0 826 24687 Открит конкурс   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21737п бб, 0 0 0 111 0 111 2886 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА