1 2

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2021 - 4 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС София 029818563 [email protected] 21115 бл, цр, 0 0 0 117 0 117 3510 Открит конкурс

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21116 бл, дб, цр, 8 14 1 192 0 215 6381 Открит конкурс

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21117 дб, здб, цр, 2 6 2 138 0 148 4416 Открит конкурс

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 21118 гбр, здб, кл, 0 0 0 50 0 50 1500 Открит конкурс

30.11.2020
ПРОВЕДЕНА