1 2

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2020 - 18 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС София 029818563 [email protected] 20107 бл, гбр, дб, здб, цр, 4 34 22 775 0 835 24940 Открит конкурс

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20108 бк, дб, здб, 23 23 8 217 0 271 7961 Открит конкурс

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20109 бл, цр, 0 13 8 329 0 350 10466 Открит конкурс

22.11.2019
10.12.2019 10.12.2019
ДГС София 029818563 [email protected] 20110 бб, бк, см, чб, 1360 404 89 694 77 2624 67000 Открит конкурс

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20111 бк, гбр, дб, здб, цр, 18 37 21 1820 0 1896 56695 Открит конкурс

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20112 бк, гбр, дб, здб, 0 7 11 1191 0 1209 36245 Открит конкурс

22.11.2019
07.01.2020 07.01.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 20224-2 бк, дб, здб, 8 24 1 205 0 238 7051 Открит конкурс

23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20225 дб, здб, цр, 0 22 6 453 0 481 14380 Открит конкурс

23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20226 бб, бк, гбр, здб, 0 2 1 99 0 102 2961 Открит конкурс

23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20227 бк, гбр, здб, 0 0 1 83 0 84 2519 Открит конкурс

23.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20432 бк, дб, здб, 0 0 5 225 0 230 6895 Открит конкурс

04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20433 бк, гбр, дб, здб, цр, 0 3 9 518 0 530 15885 Открит конкурс

04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20434 гбр, дб, здб, цр, 0 6 5 230 0 241 7213 Открит конкурс

04.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20535 бл, дб, цр, 0 3 4 197 0 204 6110 Открит конкурс

07.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20114 бк, гбр, здб, трп, 0 0 0 55 0 55 1650 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20329с-2 бб, 0 0 0 29 2 31 806 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20330с бб, 0 0 0 20 2 22 572 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20540с бб, 0 18 3 25 11 57 1461 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА