1 2

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2020 - 3 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС София 029818563 [email protected] 20110 бб, см, бк, чб, 1360 404 89 694 77 2624 193492 Явен търг

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20111 бк, гбр, здб, цр, дб, 18 37 21 1820 0 1896 140412 Явен търг

22.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС София 029818563 [email protected] 20112 бк, гбр, здб, дб, 0 7 11 1191 0 1209 83421 Явен търг

22.11.2019
07.01.2020 07.01.2020