1 2

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2020 - 9 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС София 029818563 [email protected] 2004 Почистване - 46, 9 дкаПочвоподготовка - 46, 9 дкаЗалесяване - 46, 9 дкаПърво отглеждане - 46, 9 дкаКосене - 46, 9 дкаВторо отглеждане - 46, 9 дка 20352 Открит конкурс

21.02.2020
10.03.2020 10.03.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 2005 Попълване - 29, 5 дкаПърво отглеждане - 105, 42 дкаКосене - 105, 42 дкаВторо отглеждане - 101, 00 дка 6403 Открит конкурс

21.02.2020
10.03.2020 10.03.2020
ДГС София [email protected] 2006 Попълване - 38, 6 дкаПърво отглеждане - 105, 0 дкаКосене - 105 дка 6622 Открит конкурс

21.02.2020
10.03.2020 10.03.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 2007 Попълване - 57, 33 дкаПърво отглеждане - 93, 50 дкаКосене - 93, 50 дкаВторо отглеждане - 89, 50 дка 9246 Открит конкурс

21.02.2020
10.03.2020 10.03.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 2008 Попълване - 31, 29 дкаПърво отглеждане - 110, 5 дкаКосене - 110, 5 дкаВторо отглеждане - 37, 6 дка 11598 Открит конкурс

21.02.2020
10.03.2020 10.03.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 2009 Семесъбиране-здб, цр-575 кг;Почистване площи за залесяване - 50 дка;Почвоподготовка - 50 дка;Залесяване чрез сеене - 50 дка;Първо отглеждане - 25 000 л.м.;Изрязване на плевели - 50 дка 19920 Открит конкурс

03.09.2020
18.09.2020 18.09.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 2010 Почистване на площи за залесяване - 44, 5 дка;Почвоподготовка - 44, 5 дка;Залесяване - 44, 5 дка;Отглеждане - 44, 5 дка. 24802 Открит конкурс

03.09.2020
18.09.2020 18.09.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 2011 Почистване на площи за залесяване - 36, 8 дка;Почвоподготовка - 36, 8 дка;Залесяване - 36, 8 дка;Отглеждане - 36, 8 дка. 18289 Открит конкурс

03.09.2020
18.09.2020 18.09.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 2012 Отглеждане на млади насаждения без материален добив - 34 дка 1779 Открит конкурс

15.10.2020
30.10.2020 30.10.2020