1 2

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2021 - 5 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС София 029818563 [email protected] 2101 1.Попълване на култури - 64, 1 дка2.Отглеждане на култури - 266, 0 дка 20602 Открит конкурс

24.02.2021
12.03.2021 12.03.2021
ДГС София 029818563 [email protected] 2102 1.Попълване на култури - 43, 0 дка2.Отглеждане на култури - 160, 3 дка 13405 Открит конкурс

24.02.2021
12.03.2021 12.03.2021
ДГС София 029818563 [email protected] 2103 1.Попълване на култури - 17, 2 дка2.Отглеждане на култури - 81, 0 дка 7373 Открит конкурс

24.02.2021
12.03.2021 12.03.2021
ДГС София 029818563 [email protected] 2104 1.Почистване на площи - 3, 0 дка2.Почвоподготовка за залесяване - 8, 0 дка3.Залесяване - 8, 0 дка4.Отглеждане - 16, 0 дка 4520 Открит конкурс

24.02.2021
12.03.2021 12.03.2021
ДГС София 029818563 [email protected] 2105 Отглеждане на млади насаждения без материален добив - 73 дка 5075 Открит конкурс

05.04.2021
21.04.2021 21.04.2021