1 2

НачалоНовиниЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД


07/08/2015

 На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 08-09.08.2015г. на територията на ТП ДГС София

ЗАПОВЕД