1 2

НачалоНовиниЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД


28/08/2015

 а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 29-30.08.2015г. на територията на ТП ДГС София

ЗАПОВЕД