1 2

НачалоНовиниЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД


16/10/2015

 а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 17-18.10.2015г. на територията на ТП ДГС София

ЗАПОВЕД