1 2

НачалоНовиниОТКРИТ КОНКУРС

ОТКРИТ КОНКУРС


26/02/2018

 „Товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев от временни складове в териториалния обхват на ТП-ДГС София" 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ