1 2

НачалоНовиниИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ


15/11/2018

 ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2019Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС СОФИЯ

СПРАВКА