1 2

НачалоНовиниООТКРИТ КОНКУРС

ООТКРИТ КОНКУРС


26/05/2021

 1. ТОВАРЕНЕ; 2. ТРАНСПОРТИРАНЕ; 3. РАЗТОВАРВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ (ПРЕТОВАРВАНЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ) НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕННИ ГОРСКИ СКЛАДОВЕ, НАХОДЯЩИ СЕ В ОБЕКТ 21425 ДО ЦЕНТРАЛЕН СКЛАД В РАЗСАДНИК ЛОКОРСКО В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТ НА ТПДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СОФИЯ” 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД